Λίγα λόγια για μας

H waterpro είναι μια εταιρία επεξεργασίας νερού και καθαρισμού του νερού από επικίνδυνες παραμέτρους, με στόχο την παροχή άριστης ποιότητας νερού στους καταναλωτές Δημιουργήθηκε ως απάντηση, στην ολοένα και πιο αυξανόμενη ανάγκη αντιμετώπισης των παραμέτρων ρύπανσης και αλλοίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού στην Ελλάδα.

Αποτελεί συνέχεια της waterpan συνεχίζοντας την μακροχρόνια παρουσία της στο χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της επεξεργασίας νερού.