Τιμές
Οι τιμές των προϊόντων είναι τιμές παραδοτέες στην αποθήκη μας ή σε μεταφορικές εταιρίες. Οι φόροι (ΦΠΑ), κόστος μεταφοράς και λοιπά κόστη επιβαρύνουν τον πελάτη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ (€) και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.


Πληρωμές
Όλες οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μετρητοίς, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και με εμβάσματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία η οποία πρέπει να έχει γίνει γραπτώς. Τυχών έξοδα της τράπεζας που αφορούν τα εμβάσματα επιβαρύνουν τον αγοραστή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σε πληρωμές θα επιβαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 3% από την ημέρα που έχει ξεκινήσει η καθυστέρηση, χωρίς προηγούμενη προφορική ή έγγραφη προειδοποίηση. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στους όρους πληρωμής, θα πρέπει να γίνεται από την εταιρία μας εγγράφως. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις της τράπεζας λόγω επιστροφής μη πληρωμένων εμπορευμάτων. Η εξόφληση των τιμολογίων αποδεικνύεται μόνο με έντυπη απόδειξη της Εταιρίας μας ή με το αποδεικτικό κατάθεσης η μεταφοράς από την τράπεζα.

Τράπεζες

NBG ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού: 16400164899
IBAN: GR5601101640000016400164899
Δικαιούχος: WATERPRO OE
ALPHA ALPHA BANK
Αριθμός λογαριασμού: 358002002006983
IBAN: GR7701403580358002002006983
Δικαιούχος: WATERPRO OE
PIRAEUS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός λογαριασμού: 5087077788910
IBAN: GR2201720870005087077788910
Δικαιούχος: WATERPRO OE