ΤΑΦ 1/4QF - 1/4QF - 1/4QF

Κωδικός: 40.0076

ΤΑΦ 1/4QF - 1/4QF - 1/4QF

Σύνδεση με σωλήνα: 1/4" (A)
Σύνδεση με σωλήνα: 1/4" (B)
Σύνδεση με σωλήνα: 1/4" (C)