ΤΑΦ 1/4"OD - 1/4"OD - 1/4"Α

Κωδικός: 40.0026

ΤΑΦ 1/4"OD - 1/4"OD - 1/4"Α

Σύνδεση με σωλήνα: 1/4"
Σύνδεση με σωλήνα: 1/4"
Σύνδεση με σπείρωμα: 1/4" Αρσενικό