ΤΑΦ 8QF - 8QF - 8QF

Κωδικός: 40.0132

ΤΑΦ 8QF - 8QF - 8QF

Σύνδεση με σωλήνα: 8mm (A)
Σύνδεση με σωλήνα: 8mm (B)
Σύνδεση με σωλήνα: 8mm (C)