ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ 1/4"OD - 1/4"A

Κωδικός: 40.0012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ 1/4OD - 1/4"A

Σύνδεση με σωλήνα: 1/4"
Σύνδεση με σπείρωμα: 1/4" Aρσενικό