ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ 1/4"OD - 1/8"Α

Κωδικός: 40.0017

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ 1/4"OD - 1/8"Α

Σύνδεση με σωλήνα: 1/4"
Σύνδεση με σπείρωμα: 1/8" Αρσενικό